Tin tức & Sự kiện

QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO VỆ

QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO VỆ

Ngày đăng: 11-09-2023 08:27:31 AM - Đã xem: 23

Để khách hàng yên tâm, đối với các nội dung yêu cầu từ khách hàng cũng được Bảo vệ Việt Nhật Hoàng Gia Sepre 24...

TIÊU CHUẨN CÔNG TY BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP

TIÊU CHUẨN CÔNG TY BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP

Ngày đăng: 04-08-2023 08:32:34 AM - Đã xem: 32

Các công ty bảo vệ được thành lập rất nhiều nhằm đáp ứng được nhu cầu của thị trường không ngừng gia tăng....

KHI NÀO CẦN SỬ DỤNG DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP

KHI NÀO CẦN SỬ DỤNG DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP

Ngày đăng: 27-07-2023 03:05:26 AM - Đã xem: 30

Mỗi doanh nghiệp sẽ có một nhu cầu và mục đích sử dụng dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp khác nhau. Việc sử dụng...

LỰA CHỌN DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP

LỰA CHỌN DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP

Ngày đăng: 15-07-2023 04:01:15 AM - Đã xem: 46

Trong tình hình an ninh trật tự ngày càng phức tạp, để đảm bảo an toàn cho bản thân và tài sản, khách hàng phải cân...

NÂNG CAO NĂNG LỰC NHÂN VIÊN BẢO VỆ

NÂNG CAO NĂNG LỰC NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Ngày đăng: 07-07-2023 06:50:55 AM - Đã xem: 48

Dịch vụ bảo vệ chất lượng cao được đánh giá qua ý thức và chuẩn mực phục vụ của nhân viên bảo vệ phải...

NHÂN VIÊN BẢO VỆ TRONG KỸ NĂNG ỨNG XỬ

NHÂN VIÊN BẢO VỆ TRONG KỸ NĂNG ỨNG XỬ

Ngày đăng: 23-06-2023 07:00:59 AM - Đã xem: 37

Văn hóa ứng xử của nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp sẽ giúp người bảo vệ có cách ứng xử khôn khéo, lịch sự thu...

XỬ LÝ SỰ CỐ MẤT TÀI SẢN TRONG PHẠM VI NHÀ MÁY

XỬ LÝ SỰ CỐ MẤT TÀI SẢN TRONG PHẠM VI NHÀ MÁY

Ngày đăng: 21-06-2023 08:07:41 AM - Đã xem: 41

Yêu cầu đối với lực lượng bảo vệ là phải luôn chủ động trong bất kì mọi tình huống. Ở những bài viết...

XỬ LÝ SỰ CỐ KHI XẢY RA ĐÁNH NHAU TẠI MỤC TIÊU

XỬ LÝ SỰ CỐ KHI XẢY RA ĐÁNH NHAU TẠI MỤC TIÊU

Ngày đăng: 10-06-2023 03:37:35 AM - Đã xem: 47

Để thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh tại các Mục tiêu, nhân viên bảo vệ còn phải nắm vững được cách...

XỬ LÝ SỰ CỐ KHI BẮT ĐƯỢC KẺ GIAN TRONG NHÀ MÁY VÀ SỰ CỐ KHI CÓ NGƯỜI BỊ THƯƠNG

XỬ LÝ SỰ CỐ KHI BẮT ĐƯỢC KẺ GIAN TRONG NHÀ MÁY VÀ SỰ CỐ KHI CÓ NGƯỜI BỊ THƯƠNG

Ngày đăng: 08-06-2023 04:58:12 AM - Đã xem: 42

Lực lượng bảo vệ có trách nhiệm bảo vệ an ninh trật tự, tài sản, vật chất, an toàn tại các Mục tiêu, với...

« 1 2 3 4 5 »