Chi tiết dịch vụ

Bảo vệ Áp tải tiền

Dịch vụ "Tiền mặt trên đường từ ngân hàng đến nơi giao dịch và ngược lại”

Tài sản có giá trị của các tổ chức cá nhân.


Lực luợng phản ứng nhanh đối với các tình huống khẩn cấp:

Đội điều lệnh thường trực 24/24  sẵn sàng, nhanh chóng phản  ứng xử lý kịp thời các tình huống yêu cầu phản ứng nhanh.

Thường xuyên kiểm tra và giám sát nhằm hỗ trợ và chấn chỉnh các nhân viên đang làm nhiệm vụ bảo vệ.

Dịch vụ khác

BÁO GIÁ DỊCH VỤ BẢO VỆ VIỆT NHẬT HOÀNG GIA SEPRE 24

Báo giá dịch vụ bảo vệ là yếu tố chắc chắn đang được nhiều khách hàng quan...

QUY TRÌNH GIỮ XE TẠI BÃI XE CỦA NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Nhân viên bảo vệ là người chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn về người và tài...

QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CÔNG NHÂN - THẦU PHỤ RA - VÀO MỤC TIÊU

Nhân viên bảo vệ là người chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn về người và tài...

QUY TRÌNH KIỂM SOÁT XE HAI BÁNH RA - VÀO MỤC TIÊU

Nhằm có thể kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các đối tượng ra vào mục tiêu, lực...

QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CÔNG NHÂN VIÊN, CHỦ QUẢN RA - VÀO MỤC TIÊU

Bất cứ một công việc nào cũng đòi hỏi phải có quy trình làm việc, nghề bảo...

QUY TRÌNH KIỂM SOÁT XE Ô TÔ VÀ HÀNG HOÁ RA - VÀO MỤC TIÊU

Nhằm có thể kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các đối tượng ra vào mục tiêu, lực...