Chi tiết tin

Họp triển khai mục tiêu

Họp triển khai mục tiêu là một trong những công tác quan trọng nhất nhằm truyền đạt các yêu cầu khắt khe của Khách hàng đến từng nhân viên bảo vệ thực hiện nhiệm vụ tại mục tiêu.

Mỗi khách hàng của Việt Nhật Hoàng Gia Sepre 24 ngoài các yêu cầu cơ bản, đầy đủ được trao đổi và ghi nhận trong hợp đồng ký kết giữa 02 Công ty thì còn có những yêu cầu riêng, đặc biệt tại mỗi mục tiêu, mỗi điểm thực hiện dịch vụ tùy theo tính chất kinh doanh, ngành nghề cũng như quan điểm, mong muốn và sở thích của mỗi đối tác.

Phòng Nghiệp vụ bảo vệ của Công ty Việt Nhật Hoàng Gia Sepre 24 sau khi khảo sát, họp trao đổi trực tiếp với khách hàng phải nắm được toàn bộ những nhu cầu trên. Sau đó đưa vào bài học nghiệp vụ cụ thể để hướng dẫn, chỉ bảo và yêu cầu nhân viên bảo vệ của mình thực hiện cho đúng, đủ, chính xác và hoàn thành được nhiệm vụ , mang lại sự hài lòng cho Khách hàng của mình.

Nhân viên bảo vệ Việt Nhật Hoàng Gia Sepre 24 có thực hiện tốt, hoàn hảo công tác bảo vệ an ninh, an toàn tài sản cho Khách hàng hay không cơ bản là từ bước đầu tiên này.

Nhằm đề cao cũng như giúp nhân viên hiểu được mong muốn của Khách hàng một cách triệt để nhất, công tác họp triển khai mục tiêu tại Việt Nhật Hoàng Gia Sepre 24 luôn được đề cao, và là yêu cầu khắt khe của công tác đào tạo giúp cho dịch vụ bảo vệ luôn được đánh giá cao tại địa điểm bảo vệ.

 

Các bài khác