Chi tiết tin

Công ty bảo vệ Việt Nhật Hoàng Gia Sepre 24 thực hành PCCC tại nhà máy

Phòng cháy chữa cháy là một trong những nghiệp vụ được chú trọng nhất trong công tác đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên bảo vệ tại các nhà máy, siêu thị, tòa nhà, chung cư, văn phòng,... của Công ty Việt Nhật Hoàng Gia Sepre 24.

Đội ngũ nhân sự đào tạo tại Công ty luôn có những giáo trình đào tạo trực quan sinh động và đi đôi với thực hành tại chỗ tại các mục tiêu nhằm giúp cho CBNV các cơ quan, xí nghiệp, nhà máy,... có kỹ năng tốt nhất về phòng chống cháy nổ và kỹ năng xử lý khi có sự cố cháy nổ xảy ra trong mục tiêu.

Các bài khác