Dịch Vụ

Bảo vệ Tòa nhà- Cao ốc văn phòng

Là loại hình dịch vụ bảo vệ cao cấp, có tính chuyên môn cao.Tính chất của mục...

Bảo vệ Nhà máy, Công ty, xí nghiệp

Mục tiêu cố định là loại hình dịch vụ bảo vệ phổ thông, tính chất của mục...

Bảo Vệ Sự Kiện

Là loại hình dịch vụ cao cấp, nhằm đảm bảo an ninh trật tự mang tính sự kiện....

Bảo Vệ Yếu Nhân

Việc bảo vệ yếu nhân rất quan trọng và phức tạp. Vệ sĩ cần có khả năng cao...

Bảo vệ Áp tải tiền

Bảo vệ áp tải tiền
« 1 2 »